Canela İplik

Sürdürülebilirlik

Canela İplik
Sürdürülebilir Elyaf + Sürdürülebilir Enerji + Doğru Atık Yönetimi
Canela Sürdürülebilir İplikleri kullanarak geleceğimizi garanti altına alın.

Canela İplik
Doğaya zarar vermeyen çevre dostu ürünler

Ürünlerimizi yeniden kazanılmış hammaddelerle oluşturulan özel karışımlarla üretilip, doğaya zarar vermeyen çevre dostu ürünler yapıyoruz.

Kullanılan tüm hammaddeler doğada parçalanabilir ve Çevre Dostu Ürün Etiketine sahiptir.

Dünyamızı daha az yormak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Elyaf + Sürdürülebilir Enerji + Doğru Atık Yönetimi

Canela Sürdürülebilir İplikleri kullanarak geleceğimizi garanti altına alın.

Sürdürülebilir bir doğa için üretiyoruz!

Konfeksiyon kesiminden arta kalan parçaları tekrardan pamuk haline getirerek çevre ve ekonomiye kazandırıyoruz.
Fabrikamızda Enerji tasarruflu motorlar tercih ediyoruz.
Fabrikamızda mümkün olduğunca aydınlatma için gün ışığından faydalanıyoruz.

Doğa için yapılacak
daha çok şey var

Canela İplik olarak üretim politikamızda çevremiz için en önde gelen insan sağlığının korunması, Ekolojik dengenin korunması, Kültürel, Tarihsel ve Estetik değerlerin korunması, Ekonomik verimliliği sağlayarak çevre dostu geri dönüştürülmüş ürünler üretmekteyiz.
Dünyamızı daha az yormak için çalışıyoruz.

canela

Doğaya zarar vermeyen çevre dostu ürünler