Canela İplik

İplik Numara Hesaplama

Numara Dönüşü
Dönüşümünü yapmak istediğiniz değeri ilgili alana giriş sağlayıp diğer değerleri hesaplayabilirsiniz.
Numaraya Göre Hesaplama
İlgili alanlara ip uzunluğunu ve ip ağırlığını girerek iplik numara değerlerini hesaplayabilirsiniz.
Nm Metrik Numaralandırma Sistemi: 1 gram ağırlığındaki tekstil malzemesinin metre cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem Internasyonal) birim sistemi kullanılır. Nm=Uzunluk/Ağırlık =L/G =km/kg=m/g=mm/mg (L=Lanze=İpliğin uzunluğu , G=Geuicht=İpliğin ağırlığı ) NeL İngiliz Keten İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre(Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NeL=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Keten İpliğinde 300 yarda =274,2m) Tex Tex Numaralandırma Sistemi: 1000m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Tex=Ağırlık *1000 Uzunluk
Ne İngiliz Pamuk İpliği Numaralandırma Sistemi:
1 Libre(Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır.
İndirekt numaralandırma sistemidir.
(Ne,Nec, NeB,S)=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Pamuk ipliğinde 840 yarda=768m)
NeK İngiliz Kamgarn İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre (Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NeK=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Kanmgarn ipliğinde 560 yarda=512m) DTex Decitex Numaralandırma Sistemi: 10.000m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Dtex=Ağırlık *10.000 Uzunluk
Nf Fransız Numaralandırma Sistemi: 0,5 gram ağırlığındaki tekstil malzemesinin metre cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Nf=Uzunluk/Ağırlık NeW İngiliz Strayhgatn İpliği Numaralandırma Sistemi: 1 Libre(Pound) ağırlığındaki tekstil malzemesinin Hank cinsinden uzunluk değeri olarak tanımlanır. İndirekt numaralandırma sistemidir. NEW=Uzunluk/Ağırlık=Hank / Libre (1 Hank (hk) = Strayhgarn ipliğinde 256 yarda=234m) Denye Denye Numaralandırma Sistemi: 9.000m uzunluğundaki tekstil malzemesinin gram cinsinden ağırlık değeri olarak tanımlanır. Direkt numaralandırma sistemidir. Bu sistemde SI (Sistem internasyonal) birim sistemi kullanılır. Ağırlık gram, uzunluk ise metre cinsinden ifade edilir. Denye=Ağırlık*9000 Uzunluk
canela

Doğaya zarar vermeyen çevre dostu ürünler